هاست دانلود سی پنل آلمان

Cpanel Download 1Gb Germany

فضا 1 گیگابایت
پشتیبانی PHP دارد
ترافیک ماهانه نامحدود
زیردامنه و پارک دامین نامحدود
اکانت FTP نامحدود
دیتابیس ندارد
بدون بکاپ گیری

Cpanel Downlad 2GB Germany

فضا 2 گیگابایت
پشتیبانی PHP دارد
ترافیک ماهانه نامحدود
زیردامنه و پارک دامین نامحدود
اکانت FTP نامحدود
دیتابیس ندارد
بدون بکاپ گیری

Cpanel Downlad 5GB Germany

فضا 5 گیگابایت
پشتیبانی PHP دارد
ترافیک ماهانه نامحدود
زیردامنه و پارک دامین نامحدود
اکانت FTP نامحدود
دیتابیس ندارد
بدون بکاپ گیری

Cpanel Downlad 10GB Germany

فضا 10 گیگابایت
پشتیبانی PHP دارد
ترافیک ماهانه نامحدود
زیردامنه و پارک دامین نامحدود
اکانت FTP نامحدود
دیتابیس ندارد
بدون بکاپ گیری